TØRN UP! KÆRPET x3 TODAY!

Karpe Diem 3x times today! TØRN UP!

 photo _DSC9273-850_zps2e47b50f.jpg
Lille Kristian aka SVEFJES aka BASSGOD, Verketfestivalen 2013!