$UPER$KRUDDOPP$VAI #DSANT!

S/O YOGUTTENE FOR THAT MAD REAL TØRN UP!

 photo _DSC9799_zps5fdd50c6.jpg
YOGUTTENE, OSLO, 2014.