Hawaiiii at niiiiight

 photo DSC_7563_zpsef19189f.jpg
Hawaii, 2014.